IMM-urile au posibilitatea de a obține contracte finanțate din bani publici

IMM-urile au posibilitatea de a obține contracte finanțate din bani publici

Contractele finanțate din bani publici sunt acordate în baza unor proceduri strict reglementate de normele dreptului european și național, proceduri de achiziții publice. Însă, există situații des întâlnite în care, anumite societăți, dezavantajate fiind de dimensiunea mică sau mijlocie, nu pot să acceadă la astfel de contracte.
În sprijinul acestora, a fost reglementată instituția terțului susținător, cu ajutorul căreia întreprinderile mici și mijloci pot bifa toate condițiile necesare pentru a participa la procedurile de achiziții publice.
În fapt, terțul susținător este o entitate care deține capacitate tehnică și economică relevantă într-un anumit domeniu și care se angajază față de autoritatea contractantă să asigure îndeplinirea obligațiilor sale contractuale, printr-o implicare directă, în ipoteza în care operatorul economic întâmpină dificultăți pe perioada derulării contractului.
Directiva 2014/24/UE permite unui operator economic să recurgă la capacitățile acestor terți.
Posibilitatea de a recurge la acest terț susținător nu este însă discreționară, jurisprudența Curții de Justiție a Uniunii Europene statuând condițiile în care se poate realiza. Astfel ofertantul are obligația de a demonstra faptul că dispune efectiv de mijloacele acestuia, nefiind permisă doar o susținere pur formală.
Așadar este recunoscut dreptul oricărui operator economic, inclusiv din categoria IMM-urilor, de a recurge, pentru un contract determinat, la capacitățile altor entități, cu condiția să se dovedească autorității contractante că ofertantul sau candidatul va dispune efectiv de mijloacele respectivelor entități care sunt necesare pentru executarea acestui contract. Prin urmare, o susținere formală nu este suficientă, fiind necesar să se probeze faptul că ofertantul poate apela oricând la terț pentru a-și îndeplini obligațiile contractate.
În plan intern, această prevedere a fost transpusă în Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice. Legea oferă posibilitatea ca, în cazul în care un operator economic participă la o procedură de atribuire a unor contracte de achiziții publice, să îndeplinească criteriile stabilite prin cumularea capacității sale economice și financiare și/sau a capacității tehnice și profesionale cu cea a terțului susținător. Astfel, aceste criterii impuse de către autoritatea contractantă pot fi îndeplinite fie de către ofertant, fie de către ofertant împreună cu terțul susținător, fie chiar de către terțul susținător.