Soluții pentru chiriașii afectați de pandemia de COVID-19. Legea nr. 62/2020 vine în sprijinul acestora

Soluții pentru chiriașii afectați de pandemia de COVID-19. Legea nr. 62/2020 vine în sprijinul acestora

Pandemia de COVID-19 a provocat numeroase dificultăți, așa cum specialiștii previzionaseră, atât pentru autorități și instituții, cât și pentru cetățeni. Mulți români s-au confruntat cu o diminuare semnificativă a veniturilor, determinată fie de șomajul tehnic, fie de reducerea drastică a activității. 

În sprijinul unei părți dintre aceștia, care avea încheiate contracte de locațiune, a venit legislativul prin adoptarea Legii nr. 62 din 20.05.2020 privind aplicarea unor facilități de plată a chiriei pentru perioada aferentă stării de urgență. Ironic sau nu, legea a intrat în vigoare pe 24.05.2020, așadar la mai bine de o săptămână de la încetarea stării de urgență, iar perioada pentru care se aplică prevăzută în conținutul ei este, de asemenea, una redusă, fiind limitată la  perioada stării de urgență și la luna următoare celei în care a încetat starea de urgență, respectiv perioada stării de alertă. Momentan nu sunt adoptate norme de punere în aplicare, însă având în vedere caracterul temporar al acesteia, exclusiv perioada în care România s-a aflat în stare de urgență și în stare de alertă, rămâne de văzut cum vor fi implementate normele apărute mult prea târziu. Este de notorietate faptul că, mai ales în ceea ce privește contractele de locațiune încheiate de persoanele fizice pentru imobile având destinația de locuință, proprietarii nu prorogă plata chiriei, iar chiriașii, pe vreme de pandemie sau nu, s-au văzut nevoiți să recurgă la tot felul de soluții pentru a plăti chiria.

Pe de altă parte, pe perioada pandemiei, executorii judecătorești au suspendat orice procedură de evacuare, astfel încât, pentru cei care nu au reușit să-și achite chiriile, legea vine în sprijin, oferindu-le o alternativă.

Legea recent intrată în vigoare permite locatarilor (operatori economici, practicanți ai profesiilor liberale, entitățile juridice de drept privat, persoanele fizice afectate economic direct sau indirect în perioada de aplicare a stării de urgență) să solicite amânarea, fără plata unor dobânzi sau penalității, plății chiriei pentru folosința imobilelor înregistrate ca sedii, puncte de lucru sau locuințe.

În ceea ce privește modul în care poate fi aplicată, textul este, aparent, suficient de clar, iar procedura lipsită de dificultăți, accesibilă oricărui cetățean care are încheiat un contract de locațiune, astfel cum este reglementat în Codul Civil, și a cărui activitate a fost afectată de pandemia de COVID-19, în modalitatea prevăzută de lege. 

Astfel, la solicitarea locatarului, plata va fi efectuată de către organul fiscal teritorial competent.

Cererea formulată de către locatar trebuie să fie însoțită de următoarele documente:

  1. contractul de locațiune,
  2. actul adițional încheiat între locatar și locator care conține acordul părților pentru amânarea plății chiriei și suma aferentă acestei perioade, datele de identificare ale locatorului și ale locatarului, datele contului bancar al locatorului în care urmează a se face plata de către organul fiscal competent, data și semnăturile părților. Chiria menționată în actul adițional trebuie să fie mai mică sau cel mult egală cu chiria aferentă lunii februarie 2020. Totodată, aceasta nu poate fi mai mare de 10.000 lei pentru operatorii economici, pentru fiecare locație, respectiv 2.000 lei pentru persoanele fizice pentru o singură locație.
  3. orice act al locatarului care dovedește imposibilitatea plății chiriei în perioada specificată în actul adițional dintre locator și locatar.

Solicitarea poate fi trimisă inclusiv prin poșta electronică, la adresa de e-mail care se găsește pe site-ul organului fiscal competent. 

În ceea ce privește modalitatea în care vor fi rambursate aceste sume achitate de către organul fiscal, ele urmează a fi plătite de către locatari eșalonat, în rate egale, după perioada în care plata a fost amânată, până la data de 31.12.2020. În cazul în care locatarii nu își îndeplinesc această obligație, organul fiscal poate proceda la executarea silită a creanțelor nerecuperate, în conformitate cu prevederile din Codul de procedură fiscală.

Având în vedere faptul că normele de punere în aplicare a legii nu au fost adoptate încă, rămâne de văzut cât de facilă va fi aceasta, dar și câți români se vor aventura în această procedură, care prezintă riscuri semnificative, cu atât mai mult cu cât economiștii previzionează o nouă criză economică, care va plasa din nou românii în imposibilitatea de a-și achita chiriile și creditele contractate.