A fost suspendată oficierea casatoriilor în Ploiești, în perioada stării de urgență

A fost suspendată oficierea casatoriilor în Ploiești, în perioada stării de urgență

Primăria Municipiului Ploiești a emis un comunicat de presă în care anunță suspendarea oficierii casatoriilor în perioada stării de urgență.

”În conformitate cu Adresa nr. 3220473/27.03.2020 emisă de Ministerul Afacerilor Interne, Direcția de Evidența Persoanelor și Administrarea Bazelor de Date, începând cu data de luni, 13 aprilie 2020, se suspendă depunerea declarațiilor de căsătorie și oficierea căsătoriilor în municipiul Ploieşti.

Măsura a fost luată în vederea prevenirii răspândirii coronavirusului - Covid-19, pe întreaga perioadă de a stării de urgență”, se arată scris în comunicatul de presă emis de exectivul ploișetean.

Totodată, municipalitatea anunță faptul că valabilitatea actelor de identitate care au expirat  se prelungește cu 90 de zile de la încetarea stării de urgență.

” În conformitate cu prevederile art. 33^2 alin. (1) din OUG nr. 34/2020 se stabilește că "Valabilitatea documentelor eliberate de instituțiile și autoritățile publice se menține pe toată perioada stării de asediu sau a stării de urgență, precum și pentru o perioadă de 90 de zile de la încetarea acestor stări".

În considerarea dispozițiilor legale din Ordonanța Militară nr. 3/2020 cererile pentru eliberarea actelor de identitate ca urmare a expirării termenului de valabilitate, indiferent dacă au expirat în timpul stării de urgență sau anterior acestei perioade, vor fi depuse la serviciul public comunitar local de evidență a persoanelor după încetarea stării de urgență.

 

Menționăm că, în cazul în care se solicită eliberarea actului de identitate pentru un alt motiv decât pierdere, furt ori distrugere, aceștia trebuie să dovedească situația deosebită cu un document ori declarația de proprie răspundere potrivit modelului anexat. Solicitantul trebuie să facă trimitere cu privire la documentul în cauză ori situația deosebită pentru care solicită act de identitate”, se mai arată scris în comunicat.