Semnare contract PH-CL-17 - Reabilitare front captare Bălțești, retehnologizare stație tratare Cărbunești și înlocuire rezervor de înmagazinare V = 5000 mc Băicoi

Semnare contract PH-CL-17 - Reabilitare front captare Bălțești, retehnologizare stație tratare Cărbunești și înlocuire rezervor de înmagazinare V = 5000 mc Băicoi

 

Hidro Prahova S.A. a semnat, în data de 06.02.2024, contractul de proiectare și execuție intitulat PH-CL-17 – “Reabilitare front captare Bălțești, retehnologizare stație tratare Cărbunești și înlocuire rezervor de înmagazinare V = 5000 mc Băicoi”.
Contractul este inclus în „Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Prahova, în perioada 2014-2020”, Cod MySMIS 2014+ 156809.
Obiectul contractului constă în realizarea următoarelor lucrări:
• Reabilitare front captare Bălțești;
• Retehnologizare statie tratare Carbunești;
• Înlocuire rezervor de înmagazinare V = 5000 mc Băicoi.
Lucrările se referă la:
a)
Activități de proiectare - Proiect Tehnic de Execuție și orice documentație necesară pentru obținerea avizelor și autorizațiilor; suport pentru Beneficiar în obţinerea autorizaţiilor şi avizelor necesare;
b)
Lucrări de constructie;
c)
Furnizare și montaj utilaje și echipamente tehnologice;
d)
Testare și punere în funcțiune;
e)
Instruirea personalului Beneficiarului;
f)
Remedierea eventualelor defecte apărute în Perioada de Garanție.
Valoarea totală a contractului este de 16.960.000,00 RON fără TVA.
Contractul a fost încheiat cu S.C. SIA DYNAMIC SOLUTION S.R.L.
Durata acestui contract este de 24 luni.
Hidro Prahova S.A. derulează „Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Prahova, în perioada 2014-2020”, Cod SMIS 2014+ 156809, în baza Contractului de finanţare încheiat la data de 03.10.2022 cu Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, în calitate de Autoritate de Management.

” Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Prahova, în
perioada 2014-2020”
Str.Logofăt Tăutu nr.5
Ploiesti, judetul Prahova
RC:J 29/2095/2004 CUI: RO 16826034
Tel : 0244 529 474 Fax: 0244 529 340
www.hidroprahova.ro
Data finalizării proiectului este 30 Noiembrie 2025. Valoarea totală a contractului de finanțare este 3.409.901.179,12 din care 85 % reprezintă fonduri europene nerambursabile.
Proiectul include extinderea rețelelor de apă și de canalizare din localitățile aflate în aria de operare a operatorului HIDRO PRAHOVA S.A., precum și dezvoltarea unor surse suplimentare de apă potabilă de calitate, pentru creșterea capacității de furnizare.
Totodată, Proiectul de dezvoltare regională își propune realizarea unor sisteme integrate de canalizare și epurare în localitățile ce nu dispun încă de astfel de servicii publice.
Obiectivul Proiectului vizează extinderea și modernizarea infrastructurii de apă și canalizare în 42 de localități din județul Prahova:

Adunați, Albești Paleologu, Aluniș, Ariceștii Zeletin, Azuga

Băicoi, Balta Doamnei, Bălțești, Bănești, Bertea, Breaza, Bușteni

Câmpina, Cărbunești, Cerașu, Comarnic

Drăgănești, Dumbrava

Fulga

Gherghița

Izvoarele

Mizil

Păcureți, Podenii Noi, Poiana Câmpina, Poienarii Burchii, Provița de Sus, Provița de Jos

Sălciile, Scorțeni, Sinaia, Șirna, Slănic, Șoimari, Ștefești, Surani

Telega, Tinosu, Tomșani

Urlați

Vălenii de Munte, Vărbilău.
La finalul anului 2025, după implementarea “Proiectului de dezvoltare regională a infrastructurii de apă și apă uzată în județul Prahova”, un număr de 91872 locuitori vor beneficia de o mai bună alimentare cu apă faţă de capacitățile existente, iar 190.810 locuitori echivalenți, vor beneficia de o mai bună tratare a apelor uzate.