Ploieștiul, fără apă caldă. Reacția Termoficare Prahova

Ploieștiul, fără apă caldă. Reacția Termoficare Prahova

SC TERMOFICARE PRAHOVA SA a emis un comunicat de presă pe care îl redăm integral: 

SC TERMOFICARE PRAHOVA SA demarează lucrări urgente la Cazanul de Apă Fierbinte Nr. 2 – singura instalație de producție aflată în funcțiune din CET Brazi

 

Compania SC Termoficare Prahova SA demarează, începând cu data de 1 august 2022, operațiuni complexe de reparații pentru asigurarea funcționării, în condiții de maximă siguranță, a Cazanului cu Apă Fierbinte Nr. 2 din cadrul CET Brazi. Compania noastră va lua toate măsurile de securitate prevăzute de legislația în vigoare, astfel încât desfășurarea operațiunilor să se încheie cu succes și în cel mai scurt interval de timp posibil.

 

Odată cu preluarea capacităților de producție de la fostul operator care a asigurat serviciile de furnizarea a apei calde menajere și a termiei în Municipiul Ploiești, o comisie tehnică cu sprijinul experților externi, desemnată să evalueze starea instalațiilor, a întocmit un raport complex privitor la starea echipamentelor preluate. În acest moment, Cazanul de Apă Fierbinte nr. 2 este singura sursă de producere a energiei termice care este utilizabilă, restul surselor de producție fiind inoperabile, din motive tehnice sau de reglementare.

 

Caracterul urgent al operațiunii de reparație a singurei surse de producție a energiei termice, respectiv a Cazanului de Apă Fierbinte Nr. 2 din CET Brazi, dar și realitatea tehnică din teren, obligă SC Termoficare Prahova SA să ia măsura nedorită de sistare a furnizării apei calde menajeră pe raza Municipiului Ploiești, începând cu data de 1 august 2022, pentru o perioadă de aproximativ 30 de zile.

 

SC TERMOFICARE PRAHOVA SA a adresat partenerilor din cadrul autorităților publice locale propunerea de a asigura, în perioada operațiunilor de reparații, o sursă alternativă de furnizare a apei calde menajeră, prin închirierea și instalarea a două Cazane Mobile de Apă Fierbinte.

 

Totodată, SC Termoficare Prahova SA a informat atât Asociației de Dezvoltare Intercomunitară TERMO PRAHOVA, cât și Primăria Ploiești, în legătură cu sistarea furnizării apei calde menajere pentru lucrări urgente de reparații.

 

Ne exprimăm convingerea că în colaborare cu autorităților locale și reprezentanții Asociației de Dezvoltare Intercomunitară TERMO PRAHOVA vom găsi soluții pentru reducerea perioadei de sistare a furnizării apei calde menajere cat ṣi de asigurare a surselor de producere a energiei termice pentru sezonul de iarnă.

 

SC TERMOFICARE PRAHOVA SA asigură comunitatea locală de întregul său suport pentru rezolvarea problemelor generate de tranziția preluării contractului de delegare prin concesiune a gestiunii serviciului public de alimentare cu energie termică din municipiul Ploiești de la fostul operator către compania noastră.

 

Compania TERMOFICARE PRAHOVA SA derulează o serie de proceduri specifice destinate construirii unei bune relaționări cu reprezentanții comunității locale, prin punerea rapidă la punct a noului serviciu de comunicare destinat atât relației cu clienții noștri, cât și cu mass-media, demersuri care vor asigura reacții pro-active pentru intervenții la avarii și furnizarea de informații la zi legate de activitatea companiei noastre.