Campanie de informare şi conştientizare cu privire la transferul contribuţiilor sociale de la angajator la angajat


19 decembrie 2017

Inspectoratul Teritorial de Muncă Prahova desfăşoară în perioada 4 decembrie 2017 – 31 ianuarie  2018,  campania de informare şi conştientizare cu privire la modificarea salariului brut în contextul transferului contribuţiilor sociale obligatorii de la angajator la angajat, aplicarea prevederilor derogatorii de la Legea 62/2011 reglementate prin art. VII din OUG nr. 82/2017 pentru modificarea şi completarea unor acte normative, registrul general de evidenţă a salariaţilor şi transformarea muncii nedeclarate în munca declarată.

Obiectivele campaniei sunt:

  • Creşterea gradului de conştientizare a entităţilor care au calitatea de angajator şi folosesc forţă de muncă fără respectarea prevederilor legale, în ceea ce priveşte consecinţele sociale şi economice pe care le produce munca nedeclarată;
  • Clarificarea unor aspecte în ceea ce priveşte modul de interpretare şi de aplicare a prevederilor legale referitoare la registrul general de evidenţă a salariaţilor, în special a celor privind transmiterea în registru a modificărilor salariale rezultate din transferul contribuţiilor sociale obligatorii de la angajator la angajat, ca urmare a negocierii părţilor contractului de muncă;
  • Informarea referitoare la punerea în aplicare a prevederilor art. VII din OUG nr 82/2017 şi conştientizarea angajatorilor cu privire la iniţierea negocierii colective a contractelor colective de muncă, respectiv la negocierea colectivă a actelor adiţionale la contractelor şi acordurile colective de muncă în vigoare.

” Campania  naţională  de  conştientizare urmăreşte informarea,  prevenirea  şi  nu  sancţionarea  angajatorilor.  Acţiunile inspectorilor  de  muncă  vor  fi  legate  de completarea  si  transmiterea  în registrul  general  de  evidenţă  a  salariaţilor  a  elementelor  raportului  de muncă  ca  urmare  a  transferului  contribuţiilor  sociale  obligatorii  de  la  angajator  la  angajat.  De  asemenea,  vom  insista  pentru  cunoaşterea  şi conştientizarea  beneficiilor  muncii  legale  şi  asupra riscurilor  la  care  se expun  atât angajaţii cât şi angajatorii în cazurile de muncă nedeclarată. Având în vedere necesitatea operării modificărilor salariale începând cu 1 ianuarie 2018, consider că este binevenită clarificarea unor aspecte privind modul  de  interpretare  şi  de  aplicare  a  prevederilor  legale  referitoare  la registrul general de evidenţă a salariaţilor şi în ceea ce priveşte modicările contractului individual  de  muncă, completarea  si  transmiterea datelor  în REVISAL.

Demersul nostru pleacă de la una dintre funcţiile generale ale Inspecţiei Muncii, aceea de comunicare, prin care se asigură schimbul de informaţii cu autorităţile  centrale  şi  locale,  precum  şi  cu  persoanele  fizice  şi  juridice supuse activităţii  de  control, informarea acestora şi a  cetăţenilor  asupra modului cum se respectă şi se aplică prevederile legislaţiei din domeniile de competenţă. În   acest   sens,   pentru   a   veni   în   sprijinul   angajatorilor, inspectoratele teritoriale de muncă vor disemina informaţii referitoare la

punerea în aplicare a modificărilor legislative cu privire la registrul general de  evidenţă  a  salariaţilor  şi privind   completarea   si   transmiterea elementelor  raportului  de  muncă  ca  urmare  a  transferului  contribuţiilor sociale  obligatorii  de  la  angajator  la  angajat.

Se  vor  organiza sesiuni  de informare şi conştientizare care se vor concentra pe entităţile din grupul ţintă identificate.”- Dantes Nicolae BRATU, inspector general de muncă.


Share on Facebook
Share on Twitter
Share on Google Plus
Share on Linkedin
rating
(114 vizualizări)
Dacă v-a plăcut acest articol, daţi-ne un like:


Adăugaţi un comentariu:
Folosind un cont de facebook:
sau folosind formularul următor:
Nume:

Email:

Comentariul:

Cod siguranţă:
Codul de securitaterss
Share on Linkedin
Share on Twitter
Share on Google Plus
Share on Facebook

Copyright © - 2019 deprahova
Actualizat: 22 februarie 2019
Statistii deprahova