Care sunt cele mai nocive modificări aduse Codului penal


4 iulie 2018

Plenul Camerei Deputaţilor a adoptat, miercuri, modificările la Codul penal criticate de opoziţie, reprezentanţii magistraţilor şi societatea civilă. Printre cele mai importante modificări sunt cele prin care se dezincriminează total neglijenţa în serviciu şi parţial abuzul în serviciu. Proiectul de modificare a Codului penal a primit în plenul Camerei Deputaţilor, la doar o zi după votul din Senat, 167 voturi „pentru”, 97 voturi „împotrivă” şi 19 abţineri.

1. Abuzul în serviciu. Infracţiunea nu se pedepseşte dacă prejudiciul este până în salariul minim brut pe economie - 1.900 de lei. În plus, se consideră abuz în serviciu dacă scopul este de a obţine foloase materiale necuvenite pentru sine, soţ sau rude până la gradul II. Adică, NU şi pentru terţi.

Parlamentul a eliminat din sfera infracţiunii de abuz în serviciu şi elaborarea, emiterea sau aprobarea actelor normative de către Parlament şi Guvern.

„Fapta funcţionarului public, aflat în exerciţiul atribuţiilor de serviciu, reglementate expres prin legi, ordonanţe de guvern sau ordonanţe de urgenţă, care refuză să îndeplinească un act sau îl îndeplineşte prin încălcarea atribuţiilor astfel reglementate, a unor dispoziţii exprese dintr-o lege, Ordonanţă de urgenţă sau Ordonanţă de guvern, în scopul de a obţine pentru sine, soţ, rudă sau afini până la gradul II inclusiv, un folos material necuvenit şi prin acesta cauzează o pagubă certă şi efectivă mai mare decât echivalentul unui salariu minim brut pe economie sau o vătămare a drepturilor sau intereselor legitime nepatrimoniale ale unei persoane fizice sau juridice, se pedepseşte cu închisoare de la 2 ani la 5 ani sau cu amendă”, este forma votată de Parlament la abuzul în serviciu, formă propusă de PSD.

Forma actuală a abuzului în serviciu nu prevedea un prag până la care fapta nu se pedepseşte penal, limita maximă a pedepsei era de 7 ani, nu de 5 ani, şi nu erau exceptate emiterea şi aprobarea de acte normative.

2. Neglijenţa în serviciu. Infracţiunea a fost eliminată cu totul.

În forma actuală a Codului penal, aceasta este definită astfel: „Încălcarea din culpă de către un funcţionar public a unei îndatoriri de serviciu, prin neîndeplinirea acesteia sau prin îndeplinirea ei defectuoasă, dacă prin aceasta se cauzează o pagubă ori o vătămare a drepturilor sau intereselor legitime ale unei persoane fizice sau ale unei persoane juridice, se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 3 ani sau cu amendă”.

3. Grupul infracţional organizat. A fost redefinită infracţiunea, în sensul că nu constituie grup infracţional organizat grupul format ocazional în scopul comiterii imediate a uneia sau mai multor infracţiuni şi fără a avea o continuitate.

„Prin grup infracţional organizat se înţelege grupul structurat, format din 3 sau mai multe persoane, care există pentru o perioadă şi acţionează în mod coordonat în scopul comiterii uneia sau mai multor infracţiuni grave, pentru a obţine direct sau indirect un beneficiu financiar sau alt beneficiu material. Nu constituie grup infracţional organizat grupul format ocazional în scopul comiterii imediate a uneia sau mai multor infracţiuni şi care nu are continuitate sau o structură determinată ori roluri prestabilite pentru membrii săi în cadrul grupului. Prin infracţiune gravă se înţelege oricare dintre infracţiunile prevăzute de art. 223 alin. (2) din Codul de Procedură Penală, inclusiv acelea pentru care legea prevede pedeapsa închisorii de 5 ani sau mai mare”, este forma adoptată de Parlament.

4. Favorizarea infractorului. Infracţiunea a fost redefinită în sensul că nu se consideră favorizarea infractorului dacă fapta a fost săvârşită de un afin până la gradul II şi dacă este vorba de emiterea de acte normative.

5. Traficul de influenţă. Infracţiunea a fost redefinită în sensul că trebuie să fie vorba de pretinderea, primirea ori acceptarea promisiunii „de bani sau alte foloase materiale” (în forma actuală a Codului penal, era doar „de bani sau alte foloase”), iar promisiunea de a interveni să fie urmată de intervenţia propriu-zisă (în forma actuală nu există această condiţionare).

6. Reducerea pedepselor pentru infracţiunile de serviciu. Pentru o serie de infracţiuni, printre care delapidare şi abuz în serviciu, achitarea prejudiciului atrage înjumătăţirea pedepselor.

„Dacă infracţiunile prevăzute la art. 295 şi 297-300 au produs un prejudiciu material, iar făptuitorul acoperă integral prejudiciul cauzat, în cursul urmăririi penale sau al judecăţii, până la rămânerea definitivă a hotărârii judecătoreşti, limitele prevăzute la alin. (2) se reduc la jumătate”, este forma adoptată de Parlament.

În plus, în cazul delapidării, se va considera că a fost comisă fapta doar dacă există o plângere prealabilă.

7. Reducerea pedepsei pentru concursul de infracţiuni. Sporul de pedeapsă la concursul de infracţiuni va fi de maximum 3 ani adăugat la pedeapsa cea mai grea. În prezent, acesta este calculat ca o treime din totalul celorlalte pedepse, după care se adaugă la pedepsa cea mai grea.

8. Reducerea termenelor de prescripţie. Pentru infracţiuni pentru care pedeapsa închisorii este mai mare de 10 ani, dar care nu depăşeşte 20 de ani, termenul de prescripţie a răspunderii penale scade de la 10 la 8 ani.

Pentru infracţiuni cu pedepse de peste 5 ani dar până în 10 ani, termenul de prescripţie se reduce de la 8 ani la 5 ani.

Pentru infracţiuni cu pedepse de peste un an dar mai mici de 5 ani, termenul de prescripţie se reduce de la 5 ani la 3 ani.

Pentru infracţiuni cu pedepse de până într-un an de închisoare sau amendă, termenul de prescripţie nu mai este prevăzut de Codul penal. Pe forma în vigoare, era de 3 ani.

9. Îngreunarea confiscării extinse. Parlamentul a decis ca bunurile transferate de persoana condamnată către un membru al familiei să poată fi confiscate doar „dacă acesta a cunoscut că scopul transferului este evitarea confiscării sau unei persoane juridice asupra căreia persoana condamnată deţine controlul”.

O altă modificare prevede: „Sunt supuse confiscării şi alte bunuri decât cele prevăzute la art. 112, când faţă de o persoană se dispune condamnarea, renunţarea la aplicarea pedepsei sau amânarea aplicării pedepsei pentru o faptă susceptibilă să îi procure un folos material şi pentru care pedeapsa  prevăzută de  lege este  închisoarea de  4 ani  sau  mai mare, instanţa îşi formează convingerea, în baza elementelor de fapt şi a probelor administrate, că bunurile respective provin din activităţi infracţionale. Convingerea instanţei se poate baza inclusiv pe disproporţia dintre veniturile licite şi averea persoanei”.

De asemenea, pentru spălarea banilor sau constituirea unui grup infracţional nu se mai dispune confiscarea extinsă.

10. Eliberare condiţionată mai devreme. Parlamentul a redus toate termenele prevăzute pentru acordarea liberării condiţionate. Astfel, pentru pedepsele mai mici de 10 ani, liberarea condiţionată se dispune după executarea a jumătate din durată, iar pentru condamnaţii care au împlinit 60 de ani, liberarea se dispune după executarea a doar unei treimi din durata pedepsei.

11. Circumstanţe atenuante. Acoperirea integrală a prejudiciului material cauzat, în cursul urmăririi penale sau al judecăţii, până la rămânerea definitivă a hotărârii judecătoreşti, va constitui circumstanţă atenuantă, dacă făptuitorul nu a mai beneficiat de această circumstanţă în ultimii cinci ani dinaintea comiterii faptei.

În forma nouă a Codului penal, nu vor mai fi exceptate de la aplicarea acesteia infracţiunile de corupţie şi cele asimilate infracţiunilor de corupţie.

12. Presiuni asupra magistraţilor. Două noi infracţiuni introduse în Codul penal prevăd pedepse cu închisoarea pentru prezentarea unei persoane suspectate sau acuzate ca şi cum ar fi condamnată, respectiv pentru „încălcarea dreptului la un proces echitabil, la judecarea cauzei de un judecător imparţial şi independent prin orice intervenţie care afectează procesul de repartizare aleatorie a dosarelor”.

13. Descurajarea denunţurilor. În cazul dării de mită, mituitorul ar scăpa de pedeapsă doar dacă denunţă fapta „nu mai târziu de 1 an de la data săvârşirii acesteia”.

sursa:digi24.ro


Share on Facebook
Share on Twitter
Share on Google Plus
Share on Linkedin
rating
(42 vizualizări)
Dacă v-a plăcut acest articol, daţi-ne un like:


Adăugaţi un comentariu:
Folosind un cont de facebook:
sau folosind formularul următor:
Nume:

Email:

Comentariul:

Cod siguranţă:
Codul de securitateShare on Linkedin
Share on Twitter
Share on Google Plus
Share on Facebook
Copyright © - 2019 deprahova
Actualizat: 21 ianuarie 2019
Statistii deprahova